Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 december 2020

  Wij zijn blij dat het voorstel ‘subsidiereglement kwetsbare inwoners’ 2 maanden geleden is goedgekeurd. Het is natuurlijk zo dat kinderarmoede niet spontaan stopt na 3 jaar. Anderzijds moeten we ook voorzichtig zijn met het subsidiëren maar we moeten toch zorgen dat kwetsbare gezinnen op het …

Op 11 december 2020

  Regiovorming vastleggen is geen taak voor de burgemeester alleen  Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Regiovorming van minister Somers goed. Deze conceptnota stelt de vorming van referentieregio’s voor, waarbij: Het overleg van de burgemeesters binnen de regio de spil vormt …

Op 30 november 2020

Zelfde dag aankondiging en annulatie... onbegrijpelijk. Deze ochtend viel de extra editie van het gemeenteblad Rijmheide in de brievenbussen met de aankondiging van de (traditionele) eindejaarsactie Lokale handelaars verwittigden ons ook deze ochtend dat het gemeentebestuur de eindejaarsactie heeft …

Op 19 november 2020

Deelname gemeente Bonheiden aan project Mezenkasten provincie Antwerpen? Op de gemeenteraad van augustus vroeg de fractie GROEN aan de gemeenteraad om een samenaankoop mezenkasten te organiseren om het probleem van de processierupsen aan te pakken op een ecologische wijze.. De gemeenteraad ging …

Op 19 november 2020

MOBIEL reclyclagepark,duurzaam en toegankelijk voor iedereen Het heeft weinig te maken met corona, want dat er mensen zijn die moeilijk op het gewone recyclagepark geraken, is van alle tijden, omdat men niet over een wagen beschikt en/of ouderen of mensen met een beperking … het recyclagepark is …

Op 19 november 2020

N-VA Bonheiden-Rijmenam vraagt dat het gemeentebestuur het Charter Werftransport ondertekent. Dat charter zorgt ervoor dat er in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen geen werftransport toegelaten is. “Zo werken we samen met de aannemer aan veiligere en beter bereikbare …