Nieuws uit de gemeenteraad

Op 11 december 2020

  Wij zijn blij dat het voorstel ‘subsidiereglement kwetsbare inwoners’ 2 maanden geleden is goedgekeurd. Het is natuurlijk zo dat kinderarmoede niet spontaan stopt na 3 jaar. Anderzijds moeten we ook voorzichtig zijn met het subsidiëren maar we moeten toch zorgen dat kwetsbare gezinnen op het …

Op 11 december 2020

  Regiovorming vastleggen is geen taak voor de burgemeester alleen  Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Regiovorming van minister Somers goed. Deze conceptnota stelt de vorming van referentieregio’s voor, waarbij: Het overleg van de burgemeesters binnen de regio de spil vormt …

Op 30 november 2020

Zelfde dag aankondiging en annulatie... onbegrijpelijk. Deze ochtend viel de extra editie van het gemeenteblad Rijmheide in de brievenbussen met de aankondiging van de (traditionele) eindejaarsactie Lokale handelaars verwittigden ons ook deze ochtend dat het gemeentebestuur de eindejaarsactie heeft …