Aanpak weesfietsen dringend nodig

Op 21 januari 2021

Dringend nood aan een weesfietsenbeleid in onze gemeente

Een weesfietsenbeleid zorgt er voor dat fietsen waarvan de eigenaar na een bepaalde tijd niet meer opdaagt, met een duidelijk gecommuniceerde frequentie worden opgeruimd. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de fietsenstalling aangezien achtergelaten fietsen geen stallingsruimte inpalmen.

Combimobiliteit zal het nieuwe normaal moeten worden en een belangrijke factor in de omslag naar meer duurzame verplaatsingen. dixit fietsberaad Vlaanderen
 

Bonheiden-Rijmenam voortrajectgemeente 

Investeren in veilige en comfortabele fietsenstallingen aan de halteinfrastructuur van het toekomstig kernnet (DE LIJN) is zeker voor een voortrajectgemeente als Bonheiden-Rijmenam de opdracht voor de komende jaren.

Maar ook de aanpak van het probleem weesfietsen is een logische eerste stap om het fietsparkeerbeleid in onze gemeente efficienter te maken.

Wij stellen vast dat op verschillende fietsenstallingen kapotte fietsen soms maanden blijven staan en niet worden verwijderd.

 

Frustratie en onveiligheidsgevoel bij de reiziger

Dit zorgt voor frustraties bij de reiziger die enerzijds een fietsparkeerplaats ziet ingenomen door een fiets die niet meer wordt gebruikt en anderzijds zorgt het voor een onaangename en vervuilde omgeving 

Raadslid Karl Theerens bracht deze problematiek op de gemeenteraad van januari 2021. De N-VA fractie hoopt dat het gemeentebestuur met onze constructieve opmerlkingen aan de slag gaat

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is