Bonheiden radicaal digitaal ? Iedereen mee?

Op 17 februari 2021

De NMBS sluit loketten, er is Tax-on-web en mypension.be en uw coronatestresultaat vind je in een app.

Werk aan de winkel in Bonheiden

En dat is nog niet alles … even een voorbeeld uit een heel recent verleden. Een vrouw belt naar het gemeentehuis in Bonheiden met een vraag rond een bepaald probleem. De persoon aan de andere kant van lijn antwoordt dat het veel te druk is, dat de vraag niet onmiddellijk kan beantwoord worden en dat dat probleem met de bijhorende vraag best via mail aan de betrokken dienst wordt overgemaakt. Het antwoord zal dan wel volgen. Die mevrouw heeft geen internet en computer, zij heeft ook geen kinderen die haar kunnen helpen en komt zij finaal bij mij terecht. Ik heb er alle vertrouwen in dat de administratie haar werk goed zal doen en het antwoord zal wel komen.

Hoe graag ik die mevrouw ook geholpen heb, de vraag van die vrouw ervaar ik als een noodkreet. De situatie van die vrouw is geen uitzondering. We hebben geen cijfers nodig om te beseffen dat tijdens deze coronacrisis, meer nog dan in normale omstandigheden, veel Vlamingen in hun dagelijks leven geconfronteerd worden met “niet meer meekunnen met die snel evoluerende digitale maatschappij”.

650.000 huishoudens hebben geen internet

En daar begint het. 90% van de Belgische bevolking heeft toegang tot het internet thuis. Dat wil wel zeggen dat 10% of 650.000 huishoudens dat niet heeft. Opvallend hierbij is dat het niet bij die 10% vooral gaat over gezinnen met lage inkomens, alleenstaanden en ouderen. En dan gaan we nog niet verder in op digitale vaardigheden, waar uit onderzoek blijkt dat 32% van de bevolking zwak scoort.

Die cijfers tonen aan dat dat tussen die verschillende groepen in onze samenleving een belangrijke, en ik zou zelfs durven stellen, een gevaarlijk grote digitale kloof ontstaat.

De digitale kloof verkleinen

Vlaanderen en de Vlaamse Regering wil hier absoluut iets aan doen en lanceert binnen het project “Vlaanderen radicaal digitaal” de digibuddies en rekent daarvoor ook op actieve medewerking van de lokale besturen.

Jan Jambon N-VA bevoegd minister voor ICT en Bart Somers, Open VLD Minister binnenlands bestuur, beseft dat de digitale kloof nog zeer groot is en trekt daarvoor 50 miljoen euro uit, geld dat wordt vrijgemaakt in het kader van het Vlaamse relanceplan.

Digibuddies en Beego

IT-studenten van Beego verlenen digitale assistentie aan huis. Dat doen ze in ruil voor een digicheque. Deze cheques zorgen ervoor dat openbare besturen en onze partners het aanbod van Beego gericht kunnen afstemmen op hun doelgroepen.

Lokale besturen kunnen de digicheque gebruiken om hun inwoners digitale assistentie te verlenen. De doelgroepen zijn divers: het kan gaan om beginners die hun eerste stappen zetten in de digitale wereld, tot gevorderde computergebruikers. Vaak gaat het om kwetsbare doelgroepen die problemen en uitdagingen ondervinden in onze gedigitaliseerde maatschappij. Iedereen die digitale drempels ondervindt in de praktijk, kan bij Beego terecht.

De start-up Beego brengt via huisbezoeken IT-studenten in contact met mensen die digitale vragen hebben. Om lokale besturen te helpen bij e-inclusie (iedereen online krijgen) ontwikkelde Beego de digicheque. Een cheque kost 40 euro en in ruil daarvoor biedt Beego één uur lang ondersteuning aan huis.

Steden en gemeenten kunnen digicheques aankopen en uitreiken  aan kwetsbare doelgroepen of tegen een gunsttarief verkopen aan hun inwoners.

De start-up kende het afgelopen jaar een enorme groei. Ze schreven maar liefst 10.000 digicheques uit.

Reeds 128 gemeenten actief

Beego bestaat nu drie jaar, maar is ambitieus: "We zijn vandaag al in meer dan 128 gemeenten actief en ons netwerk blijft uitbreiden. https://beego.be/digicheque/

 

Citaat: Vlaams minister Bart Somers:

“Wat we daar gaan doen , is een project dat we digibuddies noemen. Die worden per wijk georganiseerd. We gaan in een wijk zoeken: wie wil hier zijn buurman of buurvrouw helpen om die vaardigheden zich eigen te maken om zijn weg te vinden op het internet.

Dat netwerk propageert een lokaal bestuur in een bepaalde wijk en ze gaat actief op zoek naar mensen die niet geconnecteerd zijn en biedt hen die mogelijkheden aan.

Als we beloven dat Vlaanderen een digitale sprong voorwaarts maakt, dan moeten we altijd omkijken en zien dat iedereen mee is.”

Op de gemeenteraad 

De N-VA fractie bracht dit punt op de gemeenteraad van woensdag 24 februari 2021 en vroeg het volgende te beslissen:

Art. 1  De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om de doelgroep van digibeten in kaart te brengen op het vlak van het ontbreken van voldoende internet of digitale vaardigheden.

Art 2 De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen het project van startup Beego te bekijken en evalueren en kan zich hiervoor bevragen bij 128 steden en gemeenten waaronder de Stad Lier.

Art 3 De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen zich te informeren om meer duidelijkheid over de mogelijke financiering en/of tussenkomst van de Vlaamse overheid via het aangekondigde budget  van 50 miljoen euro via het Vlaamse relanceplan voor de aankoop van Beego digicheques

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is