De "Primus-express" kan onze lokale mobiliteit gunstig beïnvloeden

Op 19 mei 2020

N-VA vraagt aan het gemeentebestuur de oproep van de buurgemeenten Haacht, Keerbergen, Boortmeerbeek en Kampenhout mee te ondersteunen.

Vraag aan de federale minister van mobiliteit en de raad van bestuur van de NMBS om de rechtstreekse treinverbinding tussen de treinhalte van Haacht en de hoofdtreinstations van zone Brussel opnieuw in te voeren en de status van de niet-gelijkgrondse-kruising van het spoor in Haacht.

Duiding

De treinhalte van Haacht, het ‘station van Haacht’, is een druk gebruikte treinhalte in onze streek met een bovengemeentelijk en regionaal karakter.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Haacht bevestigen dit regionale karakter.

De treinhalte telt 715 opstappers  per gemiddelde weekdag.

Vervoerregio Leuven heeft het Station Haacht als interregionaal Mobipunt mee opgenomen in de opmaak van de plannen van het regionaal mobiliteitsplan.

Dit jaar starten werken aan een nieuwe fietsstalling aan het ‘station van Haacht’.

De heraanleg van de treinhalteparking wordt momenteel nog bestudeerd.

Deze verbeteringen zullen het aantal opstappers aan het ‘station’ alleen maar doen stijgen.

Het ‘station van Haacht’ heeft dus een hoge mobiliteit-strategische waarde.

Het ligt enerzijds midden tussen de steden Leuven en Mechelen.

Anderzijds is het ongeveer een kilometer verwijderd van het mobiliteitsknooppunt Kampenhout-Sas (kruising van N26 en N21).

Tijdens de werken aan de (nieuwe) brug van Kampenhout-Sas, meer dan een decennium geleden, was er tijdelijk een rechtstreekse treinverbinding tussen het ‘station van Haacht’ en zone Brussel.

Dit was het geval tot 2014.

De maatschappelijke kosten en baten (mbk)-analyse van deze ‘Primus Express’ is significant beter dan een eventuele nieuwe (snel)tramverbinding tussen Haacht en Brussel.

Het blijft bovendien belangrijk om in te zetten op aantrekkelijk en comfortabel openbaar vervoer.

Een rechtstreekse treinverbinding draagt bij tot deze doelstelling.

Positieve invloed op mobiliteit in Bonheiden en Rijmenam

De herinvoering van de Primus-express heeft ook een positieve invloed op het verkeer in Bonheiden en Rijmenam

Ook voor de inwoners van Bonheiden is de terugkeer van de Express-trein belangrijk”, “Wie momenteel naar Brussel pendelt, moet noodgedwongen naar Mechelen.

Met de aanleg van de tangent te Mechelen aan de N15 zal de verkeersdruk volgens het planbureau met 57% toenemen van en naar Bonheiden.

Elke maatregel om hier enkele procentpunten weg te nemen moeten we dan ook ondersteunen. Veel pendelaars uit het zuidelijk hinterland rijden nu via Haacht en Keerbergen door dorp Rijmenam of via het centrum van Bonheiden richting N15 en/of R6

Het stimuleren van de omgekeerde richting kan een wezenlijk verschil opleveren.

Ook een betere ontsluiting van het station Haacht door de niet-gelijkgrondse-kruising van het Station Haacht  zal de druk richting Rijmenam en Bonheiden in belangrijke mate doen afnemen.

De combinatie van deze twee maatregelen kan er ook voor zorgen dat pendelaars van Rijmenam en Keerbergen eerder de omgekeerde beweging gaan maken richting station Haacht om naar Brussel te pendelen in de plaats van elke ochtend het traject door Rijmenam-of Bonheiden centrum te nemen.

Een aantal reeds genomen initiatieven

Federaal volksvertegenwoordiger Dieter Van Besien (Groen) stelde op 21 januari 2020 een parlementaire vraag in de commissie voor mobiliteit, overheidsbedrijven en federale instellingen over de rechtstreekse treinverbinding tussen Haacht en Brussel .

Het ontwijkend antwoord van de federale minister die bevoegd is voor mobiliteit toont dat de lokale beleidsniveaus samen deze treinverbinding moeten aankaarten op het federale niveau.

Gemeenteraden solidair

De gemeenteraad van Kampenhout keurde onlangs een bijkomend agendapunt goed over de herinvoering van de rechtstreekse treinverbinding tussen treinhalte Haacht en de hoofdtreinstations van zone Brussel op haar zitting van donderdag 23 april 2020.

Op de gemeenteraad van Haacht van 18 mei keurde de gemeenteraad van Haacht eveneens unaniem de oproep mee goed en op de gemeenteraad van Keerbergen van 23 mei zal dit punt eveneens besproken en beslist worden.

Wij vragen aan deze gemeenteraad om volgende artikels goed te keuren en volgende stappen samen als gemeente Bonheiden te zetten:

 

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen (cbs) op een aangetekende brief te schrijven aan de federale minister van mobiliteit bevoegd voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel alsook aan de raad van bestuur (rvb) van de NMBS waarin het cbs het standpunt en de wens van de gemeenteraad van Bonheiden om de rechtstreekse treinverbinding tussen treinhalte Haacht en de hoofdtreinstations van zone Brussel (Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Noord) (opnieuw) te laten invoeren; deze treinverbinding terug op te nemen in het vervoersplan van de NMBS.

De gemeenteraad draagt het cbs op met regelmaat de vraag van een rechtstreekse verbinding op de agenda’s van de rvb van de NMBS en de federale minister van mobiliteit te plaatsen.

Het cbs legt daarnaast in elk overleg met federale, Vlaamse en regionale mobiliteitsentiteiten de vraag voor een rechtstreekse treinverbinding op tafel.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen(cbs) op de status en timing op te vragen bij Infrabel en NMBS met betrekking tot de aanleg van een niet-gelijkgrondse-kruising van het spoornet aan het station

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is