EDC-kaart Bonheiden-Rijmenam

Op 27 mei 2020

Sport en cultuur wordt eindelijk toegankelijker voor mensen met een beperking

Op de gemeenteraadszitting van april ’19 stelde onze N-VA fractie bij monde van gemeenteraadslid Geert Teughels voor om de European Disability Card (EDC-kaart) ook hier in te voeren. Meer dan een jaar later is het zover. Ons voorstel werd aangenomen en wordt momenteel uitgerold.

Ons voorstel, dat voorbereid werd door bestuursleden Cindy Symons en Bart Nelissen, heeft tot doel om de toegankelijkheid voor personen met een handicap én betrokkenheid in de maatschappij te bevorderen. Deze kaart zorgt er tevens voor dat personen met een niet zichtbare handicap niet in de kou blijven staan. Zo willen wij ervoor zorgen dat ook zij betere toegang krijgen tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Naast de reeds bestaande jongeren- en seniorenpas krijgen we hiermee een volwaardige pas voor personen met een beperking.

Welke voordelen bieden wij de EDC-kaarthouders in onze gemeente aan?

Zij kunnen voorstellingen georganiseerd door vzw Krankhoeve bijwonen aan een goedkoper tarief. Ook in functie van hun beperking kunnen zij een voorkeurplaats aangeven. Voor rolstoelgebruikers kunnen bijvoorbeeld twee stoelen weggenomen worden.

In onze bibliotheek krijgen ze dezelfde dienstverlening als een minder mobiele gebruiker (gratis lidmaatschap, thuisbezorging, ondersteuning bij visuele beperking…).

Net zoals de ondersteuning bij G-werking kunnen de EDC-kaarthouders gebruik maken van op maat voorziene begeleiding bij een sport- of jeugdkamp.

Met ons voorstel willen we onze verenigingen aanzetten tot meer integratie van EDC-kaarthouders.

Zoals bij de G-werking kunnen de erkende sport- en jeugdverenigingen financieel gestimuleerd worden om mensen met een beperking meer te betrekken bij hun activiteiten en werking.

Ook het gratis uitlenen van de plateau-fiets (rolstoeltransportfiets of rolstoelfiets?) via de sportdienst zal meer kenbaar gemaakt worden.

Meer info over de concrete invulling hiervan vindt u op de website van de gemeente www.bonheiden.be

Alle info over de EDC-kaart en het aanvragen hiervan: https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is