Eerste intergemeentelijke handhavingscel omgevingsrecht werd in het gemeentehuis van Bonheiden voorgesteld

Op 1 juni 2017

Als eerste in Vlaanderen gaan de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek een intergemeentelijke samenwerking aan rond omgevingsvergunningen.

Normaal gezien zou die vanaf 1 juni in voege treden en de klassieke stedenbouwkundige en milieuvergunning vervangen, maar de Vlaamse overheid is nog niet klaar met de regelgeving en stelde ze uit tot 1 januari 2018. Dit houdt de gemeenten echter niet tegen nu al een samenwerking op te starten.

De vijf gemeenten zijn samen met hun politiezones en intercommunale IGEMO een samenwerkingsprotocol aangegaan waardoor de omgevingshandhaving vlotter zou moeten verlopen. Bedoeling is om bij overtredingen tegen milieu- en bouwwetgeving korter op de bal te kunnen spelen door de verschillende mensen die op beide terreinen actief zijn met elkaar te laten samenwerken.

Advertentie

De ondertekenaars engageren zich om samen een beleidsplan op te stellen, ook een actieplan dat jaarlijks herzien wordt en ondertekenden meteen een samenwerkingsprotocol waarin duidelijk vermeld staat wie wat doet en welk standaardtraject steeds van A tot Z moet doorlopen worden.

“De wetgeving van de omgevingsvergunning is echt heel belangrijk voor gemeenten”, aldus Klaartje Verrijcken van IGEMO. “Het biedt gemeenten de tools om op bestuurlijk niveau te reageren bij overtredingen. Maar het is dus nog even wachten op het decreet. Tot dan zal de lokale politie voor de handhaving zorgen, net zoals voorheen.”

De betrokken actoren zijn de gemeentebesturen, de lokale politie van de zones BODUKAP, MeWi en Berlaar-Nijlen, IGEMO, de milieudienst en de stedenbouwkundige dienst van elke betrokken gemeente en het parket.

De intergemeentelijke aanpak zorgt ervoor dat meer kennis gedeeld wordt. Burgers en lokale bedrijven zullen via sensibiliseringscampagnes geïnformeerd worden over thema’s met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening. Doel is om een zo aangenaam mogelijke plek te creëren om te wonen en te werken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is