Gemeentebestuur Bonheiden gaat debat regiovorming niet aan

Op 22 maart 2021

Waar ligt de toekomst van onze gemeente?

Samen met de Vlaamse regering wil minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers Vlaanderen opdelen in 17 referentieregio’s, waar alle vormen van intergemeentelijke samenwerking kunnen plaatsvinden. In zijn voorstel wordt Bonheiden-Rijmenam ingedeeld bij referentieregio Rivierenland (Mechelen).

Bij gebrek aan initiatief neemt de oppositie het over

Bij gebrek aan enig initiatief van het gemeentebestuur stelde Groen hierover op de gemeenteraad van oktober reeds een vraag en bracht de N-VA fractie het debat op de agenda van de gemeenteraad van december 2020. N-VA herhaalde het punt nogmaals in de gemeenteraad van januari 2021 en  vroeg om dringend een werkgroep regiovorming te houden die in alle sereniteit antwoorden moest formuleren op de vraag :

"Ligt onze toekomst in een grootstedelijk gebied of ligt deze eerder in een residentiële buffer tussen Mechelen en Leuven?"

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de oprichting van de werkgroep.

N-VA trekt het debat

  • 15 december Burgemeester neemt eenzijdig standpunt in op overleg burgemeesters met Gouverneur
  • 16 december N-VA brengt het debat op de gemeenteraad en vraagt dringende commissie regiovorming
  • 5 januari commissie met toelichting referentieregio’s door VVSG , N-VA vraagt op de commissie de oprichting van een werkgroep
  • 15 januari Bonheiden geeft aangepast advies ( na het debat in de gemeenteraad van december)door aan gouverneur ( vraagt meer tijd en wil nog niet definitief beslissen)
  • 27 januari N-VA vraagt na gebrek aan initiatief van het bestuur de dringende oprichting van de werkgroep ( unanieme goedkeuring)
  • 24 februari N-VA vraagt nogmaals dringend werk te maken van de werkgroep
  • 17 maart  eindelijk opstart werkgroep regiovorming
  • 17 maart namiddag , bestuur zegt eenzijdig overleg op

“De keuze van een referentieregio neem je niet tussen de soep en de patatten. Zoiets vraagt meer duiding en onderzoek.” zegt Guido Vaganée, fractieleider N-VA.

N-VA & Groen bereiden zich voor op de werkgroep, die op woensdag 17 maart gepland stond.

Geen respect voor unanieme gemeenteraadsbeslssing

Zonder overleg besliste het gemeentebestuur (BR30,CD&V en Open VLD) de vergadering te annuleren. Deze beslissing werd per mail kenbaar gemaakt, slechts een paar uur voor de vergadering zou plaatsvinden.

N-VA & GROEN reageerden onmiddellijk dat een overleg binnen de werkgroep zelfs ook na de beslissing van de Vlaamse regering nodig blijft en vroegen de werkgroep toch te laten doorgaan. En toen bleef het vanuit  het gemeentehuis muisstil…

“Het is verbijsterend dat er geen reactie kwam op onze mail, dat was toch het minste dat kon gebeuren als je het werk van raadsleden au serieux neemt. Een unanieme beslissing van de gemeenteraad keer je niet eenzijdig om.” zegt Leo Moons, voorzitter van Groen Bonheiden-Rijmenam

Geen advies van Bonheiden

Het ontbreekt dit gemeentebestuur hier aan daadkracht: ze talmden weken om de werkgroep op te starten, en zelfs nu het kalf bijna verdronken is achten zij het niet nodig om de belangen van onze gemeente te verdedigen/vrijwaren.

Ondertussen nam Vlaanderen beslissingen zonder advies van Bonheiden-Rijmenam. Hierdoor kunnen de gevolgen voor onze inwoners nefast zijn. Een verpletterende VERANTWOORDELIJKHEID van de burgemeester en het schepencollege.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is