Voorstel Gemeentelijk masterplan toegankelijk openbaar domein goedgekeurd in gemeenteraad

Op 11 augustus 2020

Naar de winkel gaan of een bibliotheek, cultureel centrum,… bezoeken is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend. Veel ouderen of personen met een beperking komen op de weg er naar toe echter heel wat obstakels tegen. Om hier aan tegemoet te komen is het belangrijk dat het publiek domein op een vlotte en veilige manier kan worden gebruikt.

Een toegankelijke omgeving garandeert dat iedereen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier gebruik kan maken van publieke functies. Hoog tijd dus om de gebruikers en iedereen die betrokken is bij de planning en het beheer van het publiek domein te sensibiliseren om toegankelijkheid op te nemen in alle plannen met betrekking tot de inrichting van ons openbaar domein.

De Vlaamse overheid en het agentschap Toegankelijkheid “Inter vzw” geven goede hefbomen om hiermee aan de slag te gaan.

Het consequent toepassen van het “DOD” principe is cruciaal om tot resultaten te komen.

DOD staat voor:

  • Doorgangen die voldoende breed, hoog en obstakelvrij zijn;
  • Het Oppervlak dat voldoende effen, vlak aaneengesloten, slipvrij en rolstoelvast is, voorzien van duidelijke natuurlijke of kunstmatige geleiding;
  • Drempels die in het voetgangersgebied vermeden worden, zowel op de looproute als aan oversteekplaatsen.

De uitvoering van het masterplan Bonheiden – Centrum is een mooie gelegenheid om het DOD principe toe te passen in de praktijk.

Onze N-VA fractie ging samen met enkele ervaringsdeskundigen op pad in het centrum van de gemeente Bonheiden en maakte reeds een oplijsting van enkele knelpunten die met kleine aanpassingen kunnen weggewerkt worden.

Uiteraard is deze lijst niet limitatief en de bedoeling is om op termijn heel de gemeente onder de loep te nemen.

Doch de aanpak van deze knelpunten kan fungeren als een goed pilootproject rond toegankelijkheid, om de aanpak, inspraak en uitvoering in de praktijk uit te testen zodat er in de uitgebreide plannen rond inrichting van het openbaar domein in Bonheiden en Rijmenam een beproefde systematiek kan gehanteerd worden.

Ook de toegankelijkheid van halte-infrastructuur (openbaar vervoer, vervoer op maat) zal binnenkort aangepakt worden door de Vlaamse overheid met het “Masterplan Toegankelijke Haltes” dat zal gelanceerd worden in het najaar van 2020 en waar onze gemeente zich kan bij aansluiten.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is