gevondenfietsen.be

Op 22 april 2021

N-VA vraagt sensibilisering registratie fietsen

Op de website van de gemeente Bonheiden:

Als je een verloren voorwerp vindt, kan je dat afgeven op het gemeentehuis. De gemeentelijke administratie houdt hiervan een register bij en zal de voorwerpen 6 maanden ter beschikking houden van de eigenaar.

Het gemeentebestuur houdt ongeveer één keer per jaar (meestal in september) een verkoopdag voor de voorwerpen en fietsen die na 6 maanden niet zijn opgehaald. Voor de juiste plaats en datum hou je best de website en Rijmheide in het oog.

Geen enkele melding over hoe je je fiets kan registreren

Geen enkele melding of informatie over hoe je fiets kan registreren kan je vinden op de gemeentelijke website. 

Nochtans is Bonheiden via de BoDuKaP politiezone aangesloten op het registratiesysteem gevondenfietsens.be  een uitgebreide communicatiecampagne dringt zich dan ook op.

 

Via de www.gevondenfietsen.be  zijn 3 984 fietsen op zoek naar de rechtmatige eigenaar

De provincie vraagt alle gemeenten hun inwoners actief te sensibiliseren om hun fiets te registreren.

 

Ook in Bonheiden - Rijmenam wordt de fiets steeds populairder. Meer en meer mensen ontdekken de voordelen van een fikse fietstocht of gebruiken de (elektronische) fiets om zich naar het werk of de school te verplaatsen. Daarom blijft ook de provincie hun inwoners sensibiliseren om hun tweewieler veilig en slotvast achter te laten. Fietsdiefstallen zijn immers vaak gebruiksdiefstallen. Dit wil zeggen dat de gestolen fiets achtergelaten wordt zodra de dief op zijn nieuwe bestemming is toegekomen.

Geregeld vindt de politie fietsen terug waarvan de eigenaar onbekend is. Ook heel wat achtergelaten weesfietsen wachten op hun eigenaar. Al deze fietsen verzamelen de vijf Vlaamse provincies op de website gevondenfietsen.be.

De provincie neemt het voortouw

Het provinciaal fietsbeleid focust zich voornamelijk op de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. Maar fietsbeleid omvat ook het creëren van optimale omstandigheden voor weggebruikers als stimulans om van deze fietsinfrastructuur gebruik te maken. Met initiatieven zoals gevondenfietsen.be streeft de provincie Antwerpen ernaar om hieraan bij te dragen.

Bikebank en gevondenfietsen.be smelten samen

De vijf Vlaamse provincies slaan daarom de handen in elkaar om gevonden fietsen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars. Zij werken hiervoor samen met Bikebank, die het registratieplatform aanbiedt.

Op de website gevondenfietsen.be vind je niet alleen je teruggevonden fiets terug, als fietseigenaar kan je er ook jouw eigen fiets registreren. Hoe meer specificaties en kenmerken een fietseigenaar ingeeft, hoe groter de kans op herkenning bij een eventuele vondst en een hereniging met je tweewieler.

Waarom een Vlaamse netwerk belangrijk is.

Fietsdieven houden geen rekening met gemeente- of provinciegrenzen. Daarom zetten alle Vlaamse provincies hun schouders mee onder dit project. Ondertussen werken al meer dan 200 politiezones en gemeenten met de databank. Ook onze BoDuKaP politiezone werkt reeds met de registratietool.

De fiets is immers een essentieel element in de transitie naar een duurzamere mobiliteit. Fietsen is niet alleen goed voor het klimaat, het is ook gewoon goed voor de gezondheid. Een gestolen fiets zorgt voor veel kopzorgen en kan er jammer genoeg voor zorgen dat mensen ontmoedigd raken om nog langer de fiets te gebruiken – zelfs wanneer ze nog over een andere fiets beschikken of er snel een nieuwe op de kop kunnen tikken. Het platform gevondenfietsen.be maximaliseert de kans dat ze zo snel mogelijk terug op hun eigen vertrouwde tweewieler kunnen springen

De N-VA fractie vraagt op aangeven van haar provincieraadslid Christ’l Cottenie aan het college van Burgemeester om dringend werk te maken van een uitgebreide communicatiecampagne om het registratienetwerk gevondenfietsen.be kenbaar te maken aan de inwoners.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is