Het ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur aan ALLE scholen van Bonheiden-Rijmenam moet hen helpen met een veilige heropstart van de scholen.

Op 23 april 2020

Om onze scholen maximaal te ondersteunen bij de plannen in functie van de exit uit de lockdown, vragen wij als N-VA dat de gemeente overgaat tot het ter beschikkingstellen van de gemeentelijke infrastructuur aan ALLE scholen in onze gemeente om de herstart van de scholen op een veilige wijze te kunnen laten doorgaan.

Vlaamse scholen krijgen het voorstel om op vrijdag 15 mei (gedeeltelijk) opnieuw te openen. Dat is beslist tijdens het overleg tussen de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijsverstrekkers en de vakbonden.

Deze opstart moet uiteraard op een veilige wijze gebeuren. De regel van anderhalve meter afstand is één van de belangrijke criteria om de opstart zo maxiamaal mogelijk te realiseren

Openstellen van gemeentelijke infrastructuur

N-VA wenst dat de gemeente pro-actief met ALLE scholen van onze gemeente in overleg gaat en de verschillende locaties die nu gesloten zijn ( kunstencentrum Kranske, Blikveld, Berentrode, Sint Maartensberg, Sint Martinus, Pastorij..) voor activiteiten ter beschikking te stellen van de scholen zodoende dat ze meer oppervlakte ter beschikking hebben om hun lessen op een veilige wijze te organiseren.

Maar de gemeente kan ook als bemiddelaar haar rol opnemen en met andere eigenaars van infrastructuur zoals de kerkfabrieken ( Zaal Ludwina, De Krekel, …) om te vragen hetzelfde te doen.

Om al deze redenen vragen wij aan het bestuur:

  • Om zo snel mogelijk afspraken te maken met alle scholen om de gewenste oppervlakte voor lessen in kaart te brengen.
  • De gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen aan de verschillende scholen tijdens de coronacrisis.
  • Haar bemiddelaarsrol op te nemen en andere eigenaars aan te spreken om het zelfde te doen met hun infrastructuur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is