Hinderpremie Minister Muyters voor zelfstandigen (werken) Rijmenam automatisch toegekend

Op 23 augustus 2017

Op 6 juli werd het voorstel van decreet voor de toekenning van een hinderpremie aan kleine zelfstandigen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse gewest, unaniem aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Dit voorstel voorziet in een integratie van de inkomenscompensatievergoeding (wet van 3 december 2005) en de rentetoelage (decreet van 7 juli 2006). Deze integratie houdt voor de gemeenten een belangrijke administratieve vereenvoudiging in. Zo moeten niet langer twee verschillende procedures worden gevolgd.

Bovendien zal de hinderpremie van € 2 000 automatisch worden toegekend. De sluitingsvoorwaarde vervalt voor die automatische premie. Ondernemers die toch nog hun zaak moeten sluiten, kunnen een verhoogde premie van € 80 per dag aanvragen. De voorziene timing voor de inwerkingtreding van deze minder hinder premie is 1 juli 2017.

Onze schepen van lokale economie Karolien Huibers helpt onze handelaars en handelaarsverenigingen om op de juiste wijze de premie aan te vragen. Op maandag 21 augustus was er een vergadering met de middenstandsorganisatie "Rijmenam Explosief" om de huidige en toekomstige hinder naar aanleiding van de rioleringswerken in Rijmenam-centrum te bespreken. De handelaars die aanmerking komen voor de hinderpremie hebben ondertussen een schrijven ontvangen met de richtlijnen hoe deze aan te vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is