Investeren in onze lokale economie en KMO kunnen werkelijk het verschil maken

Op 18 juni 2020

 

Welvaartsfonds, aka Win Win lening en vriendenkapitaal

 

De Vlaamse regering stelde onlangs een herstelplan voor, dat de Vlaamse bedrijfswereld een duw in de rug moet geven om na de coronacrisis weer de draad op te nemen.

Het komt boven op de maatregelen zoals de hinderpremies en compensatiepremies om de eerste schok te dempen. Dit plan omvat naast bijkomende waarborgen aan bedrijven voor bancaire leningen, initiatieven waarmee de Vlaamse regering spaargeld wil activeren door pariculieren toe te laten fiscaal voordelig te investeren in de  Vlaamse economie.

Ze voorziet hiervoor 3 instumenten: Het Welvaartsfonds, Achtergestelde leningen en het vriendenaandeel.

 

Het Welvaartsfonds

Voor grotere bedrijven, start-ups en scale-ups komt een apart investeringsfonds, dat 'welvaartsfonds' werd gedoopt. Het zal in het kapitaal stappen van bedrijven en achtergestelde leningen tot vier jaar verstrekken. Ook daarin kunnen Vlaamse gezinnen fiscaalvriendelijk investeren. Ze krijgen drie jaar een fiscaal voordeel van 2,5 procent van hun investering, met een maximumbedrag van 1.000 euro per jaar. Er gelden ook soepeler tarieven - 3 procent in plaats van progressieve tarieven - voor successierechten.

Achtergestelde leningen ( aka Win Win lening)

Vlaamse bedrijven konden bij Participatie Maatschappij Vlaasnderen (PMV) al terecht voor een achtergestelde lening tot 2,8 miljoen euro, waarvan het kapitaal pas aan het einde moet worden afgelost. Dat geeft ze drie jaar om orde op zaken te zetten. De Vlaamse regering verdubbelt het budget voor die leningen tot een half miljard euro.

Daarnaast blijft de soepeler winwin-lening gelden, waarbij niet PMV, maar Vlamingen zelf fiscaal vriendelijk geld kunnen lenen aan een onderneming. Er geldt een maximumbedrag van 75.000 euro (tot voor kort 50.000 euro) voor wie de lening geeft en een plafond van 300.000 euro ( tot voor kort 200.000 euro) voor het bedrijf dat ze ontvangt.

Tot tien jaar is er voor de investeerder een fiscaal voordeel van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. Het maximaal voordeel is dus 1.875 euro ( 2,5% indien 75.000 euro wordt geleend)  Als de lening niet wordt afbetaald, wordt eenmalig 40 procent van het geleende bedrag fiscaal aftrekbaar.

Het Vriendenaandeel / Vriendenkapitaal

 Het idee van de winwin-lening wordt uitgebreid naar kapitaal. Dat instrument zal 'vriendenkapitaal' heten. Dat laat toe dat gezinnen een fiscaal duwtje in de rug krijgen om met hun spaargeld te investeren in kmo's. Dezelfde plafonds als bij de winwin-lening gelden. Vijf jaar is er een fiscaal voordeel van 2,5 procent. De investering kan ook in een coöperatieve of een burgerinitiatief. Als voorbeelden van burgerinitiatieven gaf Vlaams Minister van Economie Crevits als voorbeeld ; Een groep buren die een vervallen theaterzaal willen ombouwen of een groep ouders die samen investering in jeugdlokalen’

Ondervoorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam Yonathan Bosman bracht zijn expertise samen met de ervaring van oud-schepen lokale economie en raadslid Karolien Huibers die dit punt op de agenda plaatste van de gemeenteraad van Juni 2020.

Bonheiden- Rijmenam is een welvarende gemeente. 

Het is in het verleden uit verschillende studies gebleken dat de inwoners van onze gemeente het hoogste gemiddelde inkomen hebben van alle gemeenten in de regio Mechelen.

Het is voor ons dan ook logisch dat onze inwoners bij uitstek tot de doelgroep behoren die de Vlaamse Regering met bovenstaande initiatieven wil verleiden / aanspreken om te investeren in de Vlaamse economie.

Wij zijn van mening dat deze maatregelen ook lokale / regionale bedrijven, coöperatieven  en burgerinitiatieven kunnen ondersteunen.

Vandaar dat we willen voorstellen dat onze gemeente deze maatregelen ten volle ondersteunt en uitdraagt op lokaal niveau.

We zijn er ons van bewust dat dit geen risicoloze investeringen zijn en zien het dan ook niet als taak van de gemeente om de investeringen zelf actief te gaan promoten. 

Wat we wel als taak van de gemeente zien is inwoners en lokale bedrijven informeren over het bestaan van deze maatregelen en een forum te bieden aan lokale bedrijven, coöperatieven en burgerinitiatieven die van deze maatregelen wensen gebruik te maken om zich te financieren  zodat onze  inwoners op de hoogte zijn van de potetiele investeringsopportuniteiten

Concreet stellen wij voor dat:

De gemeente een informatiecampagne start naar inwoners, bedrijven en verenigingen via haar bestaande communicatiekanalen over het bestaan en de mogelijkheden van deze Vlaamse maatregelen
De gemeente voorziet via haar forum / platform (zoals haar FB pagina’s, gemeentelijke website en  www.2820vraagt.be  & www.2820koopt.be ) een digitale connectie tussen burgers en bedrijven waar vraag en aanbod van kapitaal elkaar kunnen vinden.

Lokale / regionale bedrijven, coöperatievenen burgerinitiatieven die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken om bijkomende financiering op te halen kunnen zich op deze manier presenteren aan de potententiele investeerders onder onze inwoners.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is