Kinderarmoede en kwetsbare gezinnen uit Bonheiden in kaart brengen

Op 11 december 2020

 

Wij zijn blij dat het voorstel ‘subsidiereglement kwetsbare inwoners’ 2 maanden geleden is goedgekeurd. Het is natuurlijk zo dat kinderarmoede niet spontaan stopt na 3 jaar.

Anderzijds moeten we ook voorzichtig zijn met het subsidiëren maar we moeten toch zorgen dat kwetsbare gezinnen op het juiste pad gezet worden.

Activeren van ouders


Het belangrijkste aspect om uit deze (kinder)armoede te geraken is het activeren van de ouders. Wij kiezen in de eerste plaats voor een structurele bestrijding van armoede waarbij we mensen
zelfredzaam maken met flankerende maatregelen indien die nodig of noodzakelijk zijn.

Daarom doen wij een bijkomend voorstel.

Startpakket kleuter- en basisschool

De kansarme gezinnen die het echt nodig hebben (gelijkaardige voorwaarden dan het voorstel ‘terugbetaling luiers kwetsbare gezinnen’) krijgen een bedrag om schoolgerief te kopen (is niet
hetzelfde dan de schoolrekening/schoolboeken/…).

We doelen hier op schoolgerief dat ze zelf moeten voorzien (boekentas, brooddoos, kleurpotloden, …). De bedoeling is dat deze kinderen op dezelfde manier kunnen starten dan alle andere kinderen.

Ook hier zorgen we er mee voor dat kinderarmoede niet uitmondt in kansarmoede! Dit gebeurt best via een terugbetaling van rekeningen en onder begeleiding van een sociaal assistent.

Subsidie is geen doel op zich

Ook hier is het financieel ondersteunen van de gezinnen door de terugbetaling geen doel op zich om de armoede aan te pakken maar een middel om met de kwetsbare gezinnen in contact te blijven.
Om deze gezinnen nog beter in kaart te brengen stellen wij voor dat het OCMW ook samenwerkt met de scholen, huisartsen en kinderartsen. Steeds met het respecteren van de privacy regels.


Wij voorzien 2 momenten voor deze extra financiële steun.

1. Bij de start van het kleuteronderwijs
2. Bij de start van de lagere school

Raadslid Geert Teughels brengt dit thema aan bod op de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2020

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is