Laptops voor ALLE scholieren en leerlingen van onze gemeente

Op 23 april 2020

Laptops voor onze leerlingen en scholieren, het kan mits een proactieve aanpak door het gemeentebestuur

In heel wat scholen krijgen leerlingen digitale huiswerkopdrachten, maar lang niet alle kinderen hebben thuis een (eigen) computer om deze opdrachten te maken. Of Laptops worden maximaal gebruikt door de ouders om thuis te werken.

Lokale overheden staan het dichts bij hun inwoners en zijn dan ook de ideale partner om oplossingen bij de juiste profielen van kinderen te krijgen.

Onze N-VA fractie vraagt aan het gemeentebestuur om de inzamelactie van de Vlaamse overheid mee te ondersteunen door proactief mee te helpen op het terrein.

Inzamelactie “Digital For Youth”

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helemaal-digitaal/problemen-en-uitd...

Het doel van deze actie is om gebruikte/afgeschreven maar nog geschikte laptops in te zamelen bij bedrijven en overheden.

Die laptops worden op een professionele en veilige manier klaargemaakt voor hergebruik. De data worden verwijderd, eventuele herstellingen uitgevoerd en de basissoftware wordt geïnstalleerd. Naderhand worden de laptops bezorgd aan de leerlingen die ze nodig hebben

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is