N-VA Bonheiden-Rijmenam en N-VA Mechelen zijn ongerust over de nieuwe verkeerscirculatie

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: 3. Verkeersveiligheid, 4 Mobiliteit en verkeer

Verkeersdruk richting Bonheiden naar aanleiding van opening Tangent Station Mechelen en aangepaste verkeerscirculatie Vesten Mechelen is groot

Feiten :

 • De stad Mechelen en het Agentschap Wegen en verkeer  openen de komende weken de Tangent station Mechelen
 • Het stadbestuur van Mechelen start samen met het Agentschap Wegen en verkeer een proefproject en passen de verkeersstromen op de vesten aan.
 • Volgens het planbureau zal door de opening van de Tangent de hoeveelheid verkeer richting Bonheiden stijgen met 57%.( exclusief mogelijk effect enkelrichting vesten)
 • De N15 heeft 2x2 rijstroken tot aan de grens met Bonheiden ( kruispunt Nekkerhal) en daarna 2x1 rijstrook tot op de N15 richting R6
 • De beperkte ruimte op de Nieuwstraat( Mechelen) en rond punt Pasbrug zorgt voor een bottleneck ter hoogte van de kruising met de Mechelsesteenweg (richting centrum Bonheiden)
 • Het risico bestaat dat door de filevorming aan de bottleneck een groot stuk van de weggebruikers de afslag zullen nemen richting Bonheiden centrum om via ( onze woon(stille)kamers; Bruinbeekstraat, Tramweg, Oude baan) en de dorpskern( Nieuwstraat, Poverstraat, Cardijnstraat en Waversteenweg)  de aansluiting proberen te maken naar de R6.
 • Op dit ogenblik slikken we al meer dan 25.000 voertuigen per dag in het centrum, De wegen en kruispunten zijn hierdoor verzadigd..( studie Vectris 2014) en ( studie sweco 2021)
 • Door de extra drukte aan het kruispunt Mechelsesteenweg/Nieuwstraat/N15, komt de veiligheid van de fietsers richting Mechelen in het gedrang.
 • AWV al jaren geleden (op aanvraag van o.a. het toenmalig gemeentebestuur) een studie opstartte voor de ontsluiting van de N15/R6 en de omgeving rondpunt Pasbrug. En tot op heden deze studie nog niet is opgeleverd
 • Er geen middelen zijn voorzien in het Gewestelijk Investeringsplan 2022 om tot uitvoer over te gaan.
 • De effecten op de ontsluiting van het verkeer van N15 naar de R6 niet is opgenomen in de studie van de herinrichting van de vesten.

De N-VA fracties van Bonheiden en Mechelen maken zich dan ook terecht zorgen en ook N-VA Sint-Katelijne Waver sluit zich aan bij deze bezorgdheid.

Radio Reflex maakte een duidelijke reportage , hier kan je de ongeknipte versie beluisteren en bekijken: https://ap.lc/PFxNu

De N-VA fractie vraagt dringend actie aan de gemeentebesturen en het Agentschap Wegen en Verkeer en legt de volgende beslissing voor aan de gemeenteraad:

Art. 1 Vraagt aan het Agentschap Wegen en verkeer en de stad Mechelen geen aanpassing in te voeren met betrekking tot de verkeerstromen Vesten alvorens de effecten op de ontsluiting via N-15 en R6 in kaart gebracht zijn en besproken op een gemeenteraadscommissies Mobiliteit.

Art. 2  Vraagt aan het college van Burgemeester en schepenen een intergemeentelijk overleg op te starten om gezamenlijk oplossingen uit te werken zodat de leefbaarheid van de woonclusters in Mechelen, Bonheiden en Sint Katelijne Waver die getroffen worden door de gewijzigde verkeerssituatie gewaarborgd kunnen blijven.

Art.3 Vraagt aan het Agentschap Wegen en verkeer een toelichting over de lopende studie ontsluiting N-15/R6/Pasbrug op een gemeenteraadscommissie

Art.4 Vraagt  aan Vlaanderen de nodige middelen in te schrijven in het GIP voor de realisatie van een veilige en leefbare ontsluiting en doorstroming van de N15 naar R6

Art.5 De studie en realisatie van de verbeterde ontsluiting N-15/R6 op te nemen in de regionale mobiliteitsplannen van vervoerregio Mechelen en de nodige aanpassingen aan te brengen ( bepaling wegencategorisering, fietsverbindingen , verbindingen OV plannen )

 

Ter info: opgenomen mbt tot gemeente Bonheiden in het Gewestelijk Investeringsplan

• Bonheiden;Mechelen;Putte;Sint-KatelijneWaver GIP000956/02 R6 SKW Milderende maatregelen / Uitvoering Uitvoering MDU-3MHH2RA-WT 2 750 k€ ( geluidsschermen)

Mechelen GIP001310/02 R12 - Mechelen - Herinrichting Vesten / Uitvoering Uitvoering MDU-3MHH2RA-WT 1 728 k€ GIP001310/04 R12 - Mechelen - Herinrichting Vesten / Studie Studie MDU-3MHH2RA-WT 136 k€ GIP001926/01 N26 Mechelen Arsenaalverbinding / Studie Studie N026 MDU-3MHH2RA-WT 200 k€ GIP003458/01 N1 Verbreding brug Postzegellaan / fase 1 Studie N1 MDU-3MHH2RA-WT 250 k€ GIP003795/01 A1 - Mechelen - Conceptstudie Westelijke Ringweg / Studie Studie N109 MDU-3MHH2RA-WT 2 625 k

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is