N-VA fractie vraagt om Staten-Generaal senioren

Op 21 augustus 2017

Aan de heer Marcel Claes, voorzitter seniorenraad Bonheiden

Geachte heer

 

Met aandacht heeft de N-VA fractie kennisgenomen van de perscommunicatie rond de koerswijziging van het woonzorgcentrum Den Olm.

Onze fractie begrijpt en deelt deze bezorgdheid. Opvang en verzorging van onze oudere inwoners is en blijft één van onze prioriteiten.

Zoals u weet heeft de gemeente/OCMW Bonheiden in 1992 het rusthuis overgedragen aan vzw Imelda. Het medezeggenschap van de lokale overheid in het beleid van een privé instelling is beperkt. Onze N-VA fractie is echter van oordeel dat hier voor het gemeentebestuur een belangrijke regierol is weggelegd.

Wij willen daarom het debat open trekken naar alle aanbieders van zorg aan ouderen.

Wij hebben onze burgemeester en schepen de opdracht gegeven onze voorstellen te bespreken in het college van burgemeester en schepen om tot een gedragen opvangbeleid te komen.

Burgemeester Guido Vaganée en schepen Karolien Huibers zullen onze voorstellen op het eerstvolgende college agenderen.

Visienota zorgbeleid ouderen

Eerst en vooral willen wij samen met de seniorenraad een globale visienota opstellen. Deze nota kan en moet van toepassing zijn voor de hele sector rond opvang van senioren in onze gemeente. Het omvat zowel het in kaart brengen van de huidige situatie als het aanbieden van oplossingen.

Staten-Generaal ouderenzorg

Vervolgens vragen wij het schepencollege en onze burgemeester de regierol op te nemen in een structureel overleg tussen enerzijds het gemeentebestuur/seniorenraad en anderzijds alle huidige en toekomstige initiatieven rond opvang van ouderen en zorgbehoevenden.

Wij zijn ervan overtuigd dat SAMENwerking de sleutel is tot succes. Dan creëren we een duidelijke win-win situatie zowel voor aanbieders maar zeker ook voor de ontvangers van de zorg.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Geert Teugels

Voorzitter N-VA Bonheiden-Rijmenam

0495/22.29.95

Geert.teughels [at] n-va.be

http://www.gva.be/cnt/dmf20170809_03011003/den-olm-neemt-alleen-nog-deme...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is