N-VA geeft funeraire kunst meer speelruimte

Op 21 januari 2021

Funeraire kunst is van alle tijden en dat moet ook in de toekomst zo blijven

Op de gemeenteraad van januari 2021 staat de aanpassing van het reglement op de begraafplaatsen.

Het schepencollege wenst vasts afmetingen op te nemen in het reglement voor de plaatsing van grafsteden en monumenten.

N-VA begrijpt dat dit belangrijk is om de organisatie vlot te laten verlopen op onze begraafplaatsen maar zet daar toch ook een kanttekening bij.

Om ook in de toekomst funeraire kunst een toekomst te geven diende de N-VA fractie een amendement in op het voorstel van het nieuwe reglement

Amendement

§4. Artistieke ontwerpen van funeraire kunst die niet vallen onder de voorwaarden zoals opgenomen in §1,§2 en §3 worden als kunstproject voorgelegd aan het college van Burgemeester en schepenen en kunnen pas in uitvoering gaan na advisering door de gemeentelijke cultuurraad en goedkeuring van het project door het college van burgemeester en schepenen.

Wij hopen dat de andere fracties in de gemeenteraad ons volgen in onze redenering zodat kunst en cultuur alle kansen blijven  krijgen op onze begraafplaatsen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is