N-VA vraagt actualisatie beleidsvisie sociaal wonen

Op 17 februari 2021

Onze gemeente moet zich zoals alle Vlaamse gemeenten inzetten om inwoners kansen te geven op de woningmarkt.

Sociale huisvesting is daar één onderdeel van maar ook betaalbaar wonen zorgt voor oplossingen in de problematiek van de woningmarkt.

Met het dossier Hogenopstal 3 en Olmenlaan is de aanpak van deze problematiek heel actueel. Maar ook het dossier Grote Heide kan men hiervan niet loskoppelen.

Eerst actualisatie dan pas beslissingen

Vooraleer de gemeenteraad zich kan uitspreken over de uitbreidingsplannen van woonproject Hogenopstal 3, Olmenlaan en Grote Heide is een dringende evaluatie en actualisatie van het woonbeleid in onze gemeente nodig.

De N-VA fractie vraagt dan ook dringende een commissie sociale zaken waar onder andere de volgende zaken zouden moeten besproken worden.

Commissie sociale zaken moet antwoorden geven op minimum 21 vragen

 • Moet het inwonersaantal in onze gemeente groeien? Of zetten we meer in op woon- en leefkwaliteit?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat onze kinderen in onze gemeente kunnen blijven wonen?
 • Wat is het aanbod sociale huurwoningen in onze gemeente en waar zijn deze gelegen?
 • Hoe kunnen we sociale-woongetto’s vermijden en toch werken aan kernversterking
 • Wat is de huidige bezettingsgraad van deze sociale woningen? Bewoners/versus slaapkamers
 • Hoeveel sociale woningen zijn er verkocht aan huurders in de laatste 20 jaar?
 • Hoeveel woningen worden verhuurd via het sociaal verhuur kantoor?
 • Wat is het gemiddelde inkomen van de huurders van de sociale woningen
 • Wat is de gemiddelde huurprijs?
 • Welk actieplan is er om domiciliefraude aan te pakken?(samenwonende enz..)
 • Gaat de Duffelse sociale woningmaatschappij  actief werk maken van eigendomsonderzoek in het buitenland en neemt ze hiervoor deel aan het raamcontract van de Vlaamse overheid?
 • De personen op de wachtlijst van waar komen deze ? Bonheiden? Buurgemeenten?
 • Zijn deze aantallen exclusieve dossiers of staan de zelfde personen eveneens op de wachtlijst van bvb woonpunt te Mechelen?
 • Kan onderzocht worden hoe men de switch kan maken binnen de sociale huisvestingsmaatschappij van nieuwbouw van sociale huisvestingsprojecten naar woningaankoop en renovatie?
 • Is de Duffelse sociale woningmaatschappij ingeschreven in het raamcontract van de Vlaamse overheid voor renovatieprojecten?
 • Wat is de status van woonproject De Grote Heide?
 • Wordt het aanbod van de Kleine Landeigendom voor betaalbare koopwoningen meegenomen in de vooruitzichten? Wat zijn hier de plannen op de Meuropsite?
 • Is onderzocht of grote villa’s opgesplitst kunnen worden in meerdere woningen die dan op de markt kunnen komen via de kleine landeigendom of de sociale huisvestingsmaatschappij? Zijn door de link te maken met sociale woningbouw meer ruimtelijke mogelijkheden.
 • Kan de sociale woningquota niet mee opgenomen worden in nieuwe ontwikkelingen van privé-maatschappijen via een kaderovereenkomst?
 • Tegen 31 oktober 2021 moet er een advies zijn naar Vlaanderen toe voor de vorming van 1 woonmaatschappij ( integratie van SVK, De Duffelse goedkope woningmaatschappij, de Kleine landeigendom en de gemeente) Wat is de visie van het gemeentebestuur?
 • Volgens het Vlaams regeerakkoord moeten eveneens werkingsgebieden afgebakend worden waar de woonmaatschappijen moeten opereren. Het werkingsgebied moet minimaal 1000 sociale huurwoningen bevatten. Welke plannen zijn er hiervoor in aanmaak? Wat is de visie van het gemeentebestuur en welke impact zal dit hebben op het sociaal woonbeleid in onze gemeente?

N-VA bracht dit punt op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari 2021

De raad voor maatschappelijk welzijn vraagt aan het vast bureau ,wegens de hoogdringendheid, op zeer korte termijn een commissie sociale zaken te organiseren  met de bespreking van onder andere de bijgevoegde thema’s en vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is