N-VA vraagt compensatie voor de kinderen

Op 25 oktober 2019

Fractieleider van N-VA en gewezen burgemeester Guido Vaganée bracht de problemen met de nieuwe software toepassing van het fietsregistratiesysteem ter sprake op de agenda van de gemeenteraad.

"Beste raadsleden, ik verwijs even graag naar de geanimeerde discussie in de gemeenteraad van enkele maanden geleden over de overeenkomst met flow-pilot met betrekking tot de digitalisering van het incentiverings-systeem fietsdukaten.

Ik zei toen nog even te wachten met het ondertekenen van de overeenkomst tot de bugs in het systeem verwijderd waren. De meerderheidspartijen gingen er niet op in waardoor ook het referentievoordeel onmiddellijk in werking ging, nog voor alles perfect werkte. Spijtig ....

Ik krijg van ouders ongeruste reacties over de nieuwe software en de opvolging ervan. Niet het concept op zich wordt in vraag gesteld maar wel de slechte opvolging van de problemen.

Zo zijn tags (ritten) van heel wat kinderen gedurende de eerste 6 weken van het schooljaar niet geregistreerd door het systeem.

Dit door een samenloop van allerhande problemen maar ook vooral door het gebruik van een verkeerde inlogcode van de school

Ik vraag dan ook dat de gemeente  deze periode compenseert en deze kinderen de nodige bucks toekent zodat zij ook met de kermis van november kunnen genieten van hun fietsinspanningen."

Onze N-VA fractie kreeg geen concreet antwoord op de vraag maar hoopt dat het college van Burgemeester en schepenen de komende dagen overgaat tot het toekennen van de compensatie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is