N-VA vraagt dringend actie om de openbare veiligheid en hygiëne te vrijwaren

Op 19 mei 2020

De N-VA fractie brengt op de gemeenteraad van woensdag 27 mei een zeer dringend punt op de agenda en vraagt het gemeentebestuur in het belang van de openbare orde en veiligheid haar verantwoordelijkheid te nemen.

 

Dringende interventie met betrekking tot pand Bakestraat Rijmenam( voormalige Dits Bakkerij)

Duiding en historiek:

Langs de Bakestraat, letterlijk op de grens van Keerbergen en Rijmenam (Bonheiden), heeft het zondagavond  19 augustus 2018 rond 18 uur gebrand in de voormalig bakkerij van Dits Delicatessen. Het sinds een vijftal jaar leegstaande pand raakte zwaar beschadigd.

Buren merkten daags voordien, zoals dat wel meer gebeurde, nog jongeren in het gebouw op. Dits Delicatessen legde precies zes jaar geleden na 115 jaar de boeken definitief neer. Nadat kort na de overname ook de Mechelse Bakkerij Verstraelen over de kop ging, bleef het pand leeg en zette de verloedering zich zienderogen voort.

Precies omdat er al heel wat vandalenstreken in en om het gebouw plaatsvonden, werden er, in afwachting van een naar verluidt nakende verkoop en eventuele renovatie, door burgemeester Vaganée nadarhekken voor de voorgevel geplaatst. Met de mogelijk toekomstige eigenaar en curator werden er afspraken gemaakt om de veiligheid en de openbare gezondheid en zou het pand na sanering tot een hoevewoning met paardenstallen worden omgevormd.

Vandaag actie aub

Wij moeten vaststellen dat de naderhekken in opdracht van het huidige gemeentebestuur weggehaald zijn en de verloedering zich heeft verder gezet. 

De openbare orde, gezondheid en veiligheid is hier duidelijk in het gedrang.

Wij vragen aan de burgemeester daadkracht om deze kankerplek op de grens van onze gemeente dringend aan te pakken.

De lockdown periode in combinatie met het goede weer zorgen er voor dat mensen gaan wandelen en fietsen, maar ook jongeren proberen zich bezig te houden.

Het pand (voorheen Dits bakkerij) is nu niet meer afgesloten en instortingsgevaar is reëel aanwezig. Men kan ter plaatse vaststellen dat het pand regelmatig door jongeren en anderen betreden wordt. Ramen zijn ingegooid en de site is een geliefde plek voor sluikstorters geworden.

Gelijkaardig dossier

Wij refereren hierbij graag naar een gelijkaardig dossier van een pand in de Oudestraat waar het vorige gemeentebestuur wel krachtdadig is opgetreden.

In de Oude Straat in Bonheiden sloopte het gemeentebestuur een rijwoning die al jarenlang leegstaat. De erfgenamen van de overleden eigenaar lieten niets meer van zich horen.

De overlast voor de buurt was niet meer te harden en de veiligheid en algemene gezondheid was in het gedrang. Het gemeentebestuur maakte een dossier op en ging over tot de afbraak van het pand.

Hiermee was de acute situatie van onveiligheid opgelost.

Kosten recupereren: Het bestuur mag de eerstkomende jaren de grond niet verkopen, daarvoor is eerst de goedkeuring nodig van het ministerie van Financiën. Dat betekent dat het gemeentebestuur de kosten later kan recupereren.

Volgende beslissingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad

Artikel 1

Vraagt aan het college contact op te nemen met de eigenaar van het pand en een procesverbaal op te stellen van verwaarlozing, onhygienische omgeving , instortingsgevaar en sluikstorting.

Artikel 2

Legt de eigenaar een beslissing op om binnen de 30 dagen het pand hermetisch af te sluiten en het terrein op te ruimen.

Artikel 3

Start de opmaak van een dossier tot afbraak van het pand bij niet naleving van artikel 2 in dit besluit.

Artikel 4

Neemt maatregelen om de veiligheid en de gezondheid in de omgeving van het pand te vrijwaren zoals het opruimen van het sluikstort en het afsluiten van de site bij het niet naleven van artikel 2 van dit besluit door de eigenaar of diens aangestelde. En maakt hiervoor de kosten over aan de eigenaar

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is