Permanentere belijning van de schoolroutes via Vlaamse subsidies

Op 23 juni 2022

Goede leesbaarheid van de weg zorgt voor meer verkeersveiligheid

Onze fietstratenroutes  worden zeer goed gebruikt door de scholieren en leerlingen die school gaan in onze gemeente en/of in onze buurgemeenten.

De belijning van deze routes is cruciaal om de verkeersdeelnemers de omgeving van de fietsstraat met haar specifieke regelgeving te laten lezen en aanvoelen.

Het is bewezen dat een goede leesbaarheid van het profiel van de weg de verkeersveiligheid ten goede komt en de handhaving van de geldende regels helpt respecteren.

De randbelijning en de suggestieve asbelijning geven de automobilist en fietser duidelijk aan dat men terecht gekomen is in een omgeving waar de fiets als prioritaire voertuig wordt aanzien.

Deze belijning onderhouden kost mankracht, budget en planning.

Een permanentere oplossing van belijning via thermoplast zoals in b.v. de Brouwersdreef (foto) is dan ook minstens te overwegen.

 

Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen

De Vlaamse overheid biedt via haar nieuw subsidieaanbod “Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen” de lokale besturen steun om hier snel werk van te maken.

U kunt als gemeente een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Projecten die in aanmerking komen:

  • De projecten liggen langs een schoolroute.
  • De focus ligt op het veiliger maken van de schoolroute voor kwetsbare weggebruikers.
  • De projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 12 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.
  • Materiaal- en plaatsingskosten zoals voor belijning komen in aanmerking voor deze subsidie

De gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere schoolroutes op het grondgebied. De aanvraag moet men vóór het einde van het lopende jaar indienen.

Opgelet de subsidieoproep loopt af op 1 november 2022

Een gemeente kan 5 schoolroutes aanvragen vóór de afloop van de subsidie op 1 november 2022.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximaal subsidiebedrag van 100.000 euro (inclusief btw) per schoolroute.

Uitbetaling

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. Op basis van die finale afrekening bepaalt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken het saldo van de subsidie en betaalt het departement uit.

De bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project moet men uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het departement.

Het eigenlijke saldo van de subsidie wordt dus bepaald op basis van de reële afrekening, aangezien er een verschil kan zijn met wat initieel geraamd werd. Let wel, de uiteindelijke subsidie mag niet meer dan 10% boven de subsidie liggen die op basis van de raming bepaald is. Per schoolroute mag de subsidie nooit het maximumbedrag van 100.000 euro overschrijden.

Feiten:

Bonheiden heeft verschillende Fietsstraten(school)routes die in aanmerking komen

Fietsstratenroute Oude Baan
Fietststratenroute Zellaardreef- Heike
Fietsstratenroute Achterdiedonken
Fietsstratenroute Kon Astridlaan- Schoolstraat-Mechelsbroekstraat
Fietsstratenroute Kloosterstraat Rijmenam
Fietstratenroute Oude Keerbergsebaan- Brughoevestraat Rijmenam

De gemeente investeert elk jaar in belijning met verf voor deze straten

De gemeente kan 50% en tot 100.000 euro per route financiering krijgen van de Vlaamse overheid

De straten toe zijn aan nieuwe belijning

De subsidieoproep afloopt op 1 november 2022

Door de subsidie de belijning geen negatieve budgettaire impact heeft op de begroting

De N-VA fractie brengt de volgende beslissing op de gemeenteraad van juni 2022:

Artikel 1 . De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen voor de betrokken school(fiets)routes een subsidie aan te vragen voor het belijnen in thermoplast
Artikel 2 . De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om te onderzoeken of deze opdracht kan passen binnen het betsaande raamcontract of hiervoor zeer snel een nieuwe overheidsopdracht in de markt moet gezet worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is