Regiowerking een opdracht voor alle raadsleden (oppositie en meerderheid)

Op 11 december 2020

 

Regiovorming vastleggen is geen taak voor de burgemeester alleen 

Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Regiovorming van minister Somers goed.

Deze conceptnota stelt de vorming van referentieregio’s voor, waarbij:

  • Het overleg van de burgemeesters binnen de regio de spil vormt.
  • Gemeenten én de Vlaamse overheid samenwerkingsverbanden en regionale werkingen optimaliseren binnen die referentieregio’s.
  • Het burgemeestersoverleg ondersteund wordt om door te groeien tot een strategisch forum voor de regio.

Met deze nota bouwt de Vlaamse Regering verder op de voorstellen die de lokale besturen eerder formuleerden in het VVSG-memorandum voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2019 en het VVSG-standpunt over regiovorming van maart 2020.

De conceptnota bevat ook een voorstel van afbakening van dertien regio’s. Deze afbakening is voor een groot deel gebaseerd op de reeds bestaande burgemeestersfora. De conceptnota vermeldt bovendien uitdrukkelijk dat deze kaart een aanzet voor discussie is. In de komende maanden is de stem van lokale besturen dus doorslaggevend:

Herkennen lokale besturen zich in deze afbakenig?

In het standpunt over regiovorming van maart 2020 legt de VVSG de nadruk op:

  • Regiovorming van onderuit: in het traject van de regiovorming zijn de lokale besturen aan zet.
  • Organische groei: we vertrekken niet van een wit blad maar van een druk en levend landschap van bovenlokale samenwerkingen.
  • De referentieregio’s zijn richtinggevend voor de komende jaren, waar bestaande samenwerkingen en afbakeningen zich geleidelijk aan op kunnen richten.

Structurele ondersteuning van de regiowerking: als de Vlaamse overheid regiovorming belangrijk vindt, moet ze dit ook op een structurele manier erkennen en ondersteunen.

Nu is regiowerking vaak te afhankelijk van tijdelijke projectmiddelen. Dit maakt het proces van de regiovorming kwetsbaar. Zoals de fusies gestimuleerd worden met een fusiebonus, is ook een financiële ondersteuning van de regiowerking noodzakelijk.

De burgemeesters hebben een vragenlijst gekregen die op 28 oktober een eerste keer is besproken op het burgemeestersoverleg.

Op 15 december is er een overleg geweest van de regio rivierenland waar Bonheiden deel van uit maakt waar de gouverneur meer toelichting zal geven over de voorgestelde referentieregio’s.

Men verwacht van elke gemeente een advies tegen 15 januari aangaande deze afbakening van deze referentieregio’s.

De gouverneur heeft ook zeer sterk aangeraden de gemeenteraden hierbij nauw te betrekken.

Deze keuzes kunnen namelijk een grote impact hebben op de toekomst van onze gemeente.

Extra gemeenteraad voor 15 januari 2020

Om die reden vragen wij het gemeentebestuur zeer dringend een gemeenteraadscommissie te organiseren en/of een extra gemeenteraad voor 15 januari 2021 om het standpunt van de gemeente Bonheiden vast te leggen en zodoende een gedragen advies te verlenen aan het departement binnenlands bestuur van minister Bart Somers.

Fractieleider Guido Vaganée brengt de vraag om dringend overleg op de gemeenteraad van 16 december

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is