Toespraak burgemeester naar aanleiding van het feest van de Vlaamse gemeenschap

Op 10 juli 2017

Beste dames en heren, beste jongens en meisjes.

We zijn hier vandaag allemaal samen voor Vlaanderen Feest! op de eerste ZomerZondag van het jaar. Ik heb gezien dat de kinderen zich al enorm geamuseerd hebben en we zijn nog lang niet klaar voor vandaag. Ik wil daarom ook even alle vrijwilligers bedanken die Vlaanderen Feest! mogelijk maken.

Onvoltooid Vlaanderen

Morgen is het ook feest, dan mogen we op de Guldensporenviering in Rijmenam Frank Seberechts ontvangen als centrale gast. Frank is naast historicus ook de auteur van het boek "onvoltooid Vlaanderen". Trouwens jullie zijn ook allemaal uitgenodigd om morgen zelf te komen luisteren.

Onvoltooid is Vlaanderen zeker en maar goed ook. Een samenleving, een gemeente, een regio of een land is per definitie steeds onvoltooid. Alles is in beweging, onze wereld is constant in verandering. Zoals wel eens gezegd wordt, "Stilstaan is achteruitgaan". Maar soms moet je even stilstaan om terug met volle kracht vooruit te kunnen gaan. Op een dag als vandaag , onze Vlaamse feestdag, is het een mooie traditie om even stil te staan en een balans op te maken.

Het imago van de politiek is er in 2017 niet op verbeterd. Het woord graaicultuur heeft zijn intrede gemaakt. Soms terecht, maar ook heel dikwijls onterecht. Door buitensporige vergoedingen aan enkele politici en dan vooral in Brussel en Wallonië is de job van politici in diskrediet gebracht.

Mag ik vandaag met jullie, in deze onrustige en soms neerslachtige tijden, vooral kijken naar de positieve zaken en kansen? En waar Vlaanderen op kop moet blijven.

Waar Vlaanderen op kop moet blijven

De Vlaamse economie groeit, op basis van de laatste regionale rekeningen, dubbel zo snel als de Waalse. We exporteren meer dan ooit: in 2016 voor een recordbedrag van 302,4 miljard euro. Onze bedrijven investeren weer en nooit zijn er meer Vlamingen geweest die gebeten zijn om te ondernemen. Het aantal starters staat op een recordhoogte. Nooit waren er meer Vlamingen aan de slag. Maand na maand dalen de werkloosheidscijfers, het grootste probleem op de arbeidsmarkt is vandaag de juiste mensen vinden. Wij zien vandaag in de maakindustrie (bijvoorbeeld in de textielsector) dat een trend van jarenlang jobverlies is omgekeerd. Er komen vandaag jobs bij dankzij onze innovatieve topproducten die in heel de wereld gegeerd zijn.

Dat is het beste bewijs dat onze economische recepten werken. Concurrentiekracht versterken, lagere lasten en meer mensen aan de slag: de inspanningen die we allemaal samen gedaan hebben, beginnen nu te lonen. En die bloeiende economie: die vertaalt zich ook in meer koopkracht voor de Vlamingen.

Een economie op volle snelheid, de begroting op orde en investeringen in innovatie, zorg, scholenbouw, woningen, openbare werken en mobiliteit die groter dan ooit zijn. Dat is Vlaanderen op kop!

Bij de top van Europa

Dames en heren

Vlaanderen is een deelstaat met grote troeven en kansen om bij de top van Europa te blijven horen. Als we op de langere termijn kijken, dan zijn onze sterktes ons onderwijs, het economische weefsel, de onderzoek en ontwikkeling met de daarbij horende innovatie, de sociale welvaart en de toch wel beperkte ongelijkheid. De weg die wij op een paar generaties hebben afgelegd is gigantisch.

Dit alles stemt ons gelukkig. We moeten op dit elan blijven doorgaan. Zelfgenoegzaamheid, laat staan vadsigheid en arrogantie zijn echter absoluut misplaatst. We zullen pas slagen in de realisaties van onze dromen door standvastig en rechtlijnig door te zetten, schouder aan schouder. Voor een beter Vlaanderen.

Respect voor elke kandidaat

Volgend jaar zitten we rond deze tijd volop in de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. Een zeer belangrijk moment. Jullie, de burgers, zullen dan naar het stembureau trekken om jullie stem uit te brengen. Enerzijds als evaluatie voor het afgeleverde werk door meerderheid en oppositie en anderzijds om de mannen en vrouwen aan te stellen die de komende 6 jaar de gemeente moeten gaan besturen.

Elke partij gaat op zoek naar 23 personen die hun nek willen uitsteken en zich ten dienste willen stellen voor de medemens. Ik heb dan ook alleen maar respect voor alle kandidaten, van welke partij ook, die in de huidige negatieve sfeer toch op een positieve wijze de handschoen willen opnemen.

Indien er personen zich aangesproken voelen wil ik al heel duidelijk zeggen. Rijk zal je er niet van worden en dan bedoel ik in centen. Maar je wordt er des te rijker van op emotioneel en sociaal vlak.

De kaart van het positivisme

Onze gemeente trekt met haar beleid rond geluk resoluut de kaart van het positivisme. We zetten ons af tegen sarcasme en demotiverend negativisme. Indien wij als gemeenschap de uitdagingen die op ons afkomen met succes willen aangaan zullen wij al onze energie nodig hebben.

Laat ons dan ook geen puf verliezen aan geklaag, maar al onze energie gebruiken om het beleid te ondersteunen met constructieve feedback en ideeën.

Een grote pluim voor " Rijmenam explosief"

Ik wil daarom ook een grote pluim geven aan de handelaarsvereniging "Rijmenam Explosief". Zij gaan een moeilijke periode tegemoet door de noodzakelijke rioleringswerken in het centrum van Rijmenam. En tóch hebben zij de verbeelding en de motivatie gevonden om van de nood een deugd te maken. Zij hebben deze nieuwe situatie aangegrepen als een opportuniteit en zetten zich als één front in voor het economisch leven in Rijmenam. Het positief signaal om de werkmannen te ontvangen met een feestelijk ontbijt is niet in dovemans oren gevallen en krijgt ondertussen al navolging in andere gemeenten in Vlaanderen.

Samen de zaken aanpakken, samen werken aan een mooiere gemeente, samen ervoor zorgen dat onze inwoners zich gelukkig voelen binnen onze gemeenschap dat is een opdracht voor ons allemaal. Elk in hun straat, elk in hun buurt.

Vlaanderen is onvoltooid, Bonheiden en Rijmenam zijn dat ook.

Onvoltooid Bonheiden en Rijmenam

Laat ons met een open blik het komende jaar aanvatten en ons openstellen voor noodzakelijke verandering.

Rijmenam zal herrijzen en "de Parel aan de Dijle zal terug schitteren".

Bonheiden maakt zich op voor de toekomst met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bonheiden.

Het woonproject De Grote Heide zal eindelijk van start kunnen gaan, zodat betaalbaar wonen in de toekomst geen ijdele hoop meer zal zijn in onze gemeente.

De gemeente neemt het voortouw in de digitalisering van de diensten om nog meer service te kunnen geven aan de burgers.

De inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke structuren zal zorgen voor meer efficiëntie zonder impact op de zorg naar de minderbedeelden in onze gemeente.

Met de ondertekening van de Burgemeestersconvenant gaan we resoluut voor een duurzame samenleving.

Het openbaar groen is in kaart gebracht en zal onderworpen worden aan een krachtig actieplan om ons groen karakter in de toekomst te kunnen blijven bewaren en als bijvriendelijke gemeente blijven we de biodiversiteit bewaren in onze omgeving.

Ook op mobiliteitsvlak zijn we aan het veranderen en maken we meer bewustere keuzes in ons verplaatsingsgedrag. Ik verwijs dan ook graag naar onze schoolkinderen die met hun fietsproject dit schooljaar meer dan 95.000 km aflegde en 19ton CO2 uitstoot bespaarden. Ook hier neemt onze kleine gemeente het voortouw en werd ze dit jaar beloond met verschillende Awards zoals de Business Mobility Award, de Agoria Smart City Award, de Publica Award en een nominatie voor de Vlaamse verkeersveiligheidsprijs.

Als (rijke) gemeente laten we ook ons hart zien. Denken maar aan de verschillende verenigingen die zich inzetten voor de noord-zuid werking. Maar ook de acties rond Think pink, kom op tegen kanker, actie 12-12, vredeseilanden en nog veel meer.

De zeven mijlslaarzen

Beste vrienden,

Ook in de toekomst zullen we elke dag keuzes moeten maken, denk dan even aan het volgende:

"Klein duimpje kon heel grote stappen voorwaarts zetten met de juiste laarzen aan"

het is dan ook belangrijk dat we de juiste laarzen kiezen die ons passen.

Ik wens jullie allemaal een deugddoende en een strijdvaardige Vlaamse feestdag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is