Vlaanderen wil investeren in de renovatie van noodwoningen, ook in Bonheiden-Rijmenam?

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: 3. Sociaal weefsel & OCMW en veiligheid, Huisvesting en Patrimonium

50% subsidie voor lokale besturen die investeren in noodwoningen

Na het grote succes van de projectoproep noodwoningen in 2020 en 2021, lanceert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele in 2022 opnieuw een projectoproep noodwoningen in Vlaanderen. Met deze projectoproep stimuleert Vlaanderen het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van (al dan niet verplaatsbare) noodwoningen.

Het Vlaamse Gewest neemt 50% van de kosten voor haar rekening, met een maximum van 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning. Ook de renovatie en inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring.

De noodwoningen die in het kader van deze oproep worden verwezenlijkt worden onder meer ingezet in functie van het lokale woningkwaliteitsbeleid en het beleid ter preventie van
uithuiszettingen.

Argumentatie

Ons OCMW beschikt over een aantal noodwoningen (doorgangs -of transitwoningen). Deze
worden gebruikt om verschillende redenen:

  1. omdat de woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is
  2. naar aanleiding van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
  3. naar aanleiding van familiale conflicten
  4. ten gevolge van een ramp zoals een brand of overstroming
  5. omdat iemand dakloos is/wordt

Het is dan ook belangrijk dat deze woningen in goede staat, energie zuinig en duurzaam zijn.

Wat zijn de mogelijkheden van de projectsubsidie:
1. De aankoop van onroerende goederen die als noodwoningen zullen worden ingezet, met inbegrip van de aankoop van de gronden waarop de noodwoningen (zullen) staan;
2. De renovatie van onroerende goederen die (verder) als noodwoningen zullen worden ingezet;

3. De bouw van onroerende goederen die als noodwoningen zullen worden ingezet, met inbegrip van de aankoop van de gronden waarop de noodwoningen (zullen) worden gebouwd;

4. De verwerving van een langdurig zakelijk recht, ander dan eigendomsrecht, op onroerende goederen die als noodwoningen zullen worden ingezet, met inbegrip van de verwerving van een langdurig zakelijk recht op de gronden waarop de noodwoningen (zullen) staan;
5. De inrichting van onroerende goederen die (verder) als noodwoningen zullen worden ingezet.


Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten vermeld in de toegevoegde bijlage (punt 4).
Het subsidiebedrag voor een project is dus beperkt tot maximaal 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning.

De noodwoning aan de Zellaerstraat komt in aanmerking voor een renovatie. Ook andere noodwoningen kunnen bekeken worden. Door deze subsidie van 50% verlicht dit de kost
voor de gemeente/OCMW aanzienlijk en kunnen we zorgen dat onze noodwoningen helemaal klaar en in orde zijn.

De N-VA fractie legt het volgende besluit voor op de raad voor maatschappelijk welzijn van juni 2022:

Art. 1 De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau om na te gaan welke renovatiewerken er moeten gebeuren aan de woning in de Zellaerstraat en hiervoor een dossier in te dienen.
Art. 2 De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau om na te gaan welke andere noodwoningen in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke renovatie.
Art. 3 Het vast bureau voorziet de nodige budgetten voor de eventuele renovaties

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is