Wordt de oppervlakte van 16,4 hectare oude stortplaatsen in Bonheiden bos?

Op 22 maart 2021

Oude stortplaatsen worden bos, ook in Bonheiden?

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wil oude stortplaatsen in heel Vlaanderen omvormen tot bos. Zo komen 256 stortplaatsen in 147 gemeenten in aanmerking. Dat kan tot 485 hectare extra bos opleveren.

4000 hectare extra bos in Vlaanderen

Vlaanderen wil tegen 2024 4.000 hectare extra bos aanleggen. Daarbij kunnen de oude stortplaatsen een rol spelen. Minister Zuhal Demir gaf eind vorig jaar Ovam de opdracht om het potentieel van die voormalige stortplaatsen in kaart te brengen. Ook het Agentschap Natuur en Bos was daarbij betrokken.

Zo komen 256 stortplaatsen in 147 gemeenten in aanmerking. ‘Al deze lokale besturen krijgen nu het aanbod om op kosten van Ovam een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en kunnen daarbovenop nog een subsidie krijgen voor het bebossen zelf.

Een opportuniteit van 485,41 hectare 

Indien alle betrokken lokale besturen ingaan op het aanbod, zou dat ongeveer 485,41 hectare kunnen opleveren over twee jaar.

Op dinsdag 2 maart 2021 heeft elke gemeente, waaronder ook Bonheiden een brief ontvangen met een warme oproep om de stortplaatsen binnen de gemeente te bekijken en om te zien of een herontwikkeling richting natuur mogelijk is. De focus ligt hierbij op bebossing.

Wanneer een stortplaats in eigendom van de gemeente nog niet onderzocht werd in kader van het bodemdecreet én in aanmerking komt voor bebossing, dan zal OVAM dit oriënterend bodemonderzoek ambtshalve uitvoeren.

Voor wat het oriënterend bodemonderzoek betreft voor nog niet onderzochte stortplaatsen in eigendom van de gemeente zal OVAM alle kosten voor het oriënterend bodemonderzoek voor haar rekening nemen wanneer de betreffende gemeentelijke stortplaats in mogelijks aanmerking komt voor bebossing.

Daarnaast kan men via Agentschap voor Natuur en Bos subsidies aanvragen voor bebossing ([www.bosteller.be/subsidies).

Gratis orienterend bodemonderzoek en extra subsidies

De minister heeft aan de OVAM gevraagd om voor alle ‘aangemelde’ gemeentelijke stortplaatsen tegen einde 2022 een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren en daarvoor een bebossingspotentieel te bepalen.

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet 4000 ha extra bos binnen deze legislatuur. Het nieuwe bos dient dus voor het einde van de huidige legislatuur gerealiseerd zijn.

In onze gemeente Bonheiden gaat het over 16,4ha of 32800 bomen

Om in de toekomst bosbehoud te kunnen verzekeren op deze stortplaatsen moeten een minimaal aantal boompjes per hectare aangeplant worden in een maximaal plantverband. Deze minimale aantallen variëren naargelang de boomsoort (zie onderstaande tabel) en zijn dezelfde als voor het verkrijgen van een subsidie voor herbebossing en bebossing.  Voor onze regio zou het dan gaan over minimaal 1600 tot 2000 bomen per hectare wat wil zeggen 26240  tot  32800 bomen

De Vlaamse overheid heeft voor de bebossing in Bonheiden hiervoor nog eens 82.000 euro ter beschikking of wel 70% van de aankoopkosten.

 

De gemeente lanceerde in 2018 de actie Bonheiden Boomt en in deze legislatuur onderschreef de gemeenteraad het bomencharter 2019-2024

https://www.bonheiden.be/bonheidenboomt

Nu actie ondernemen en onze ambitie met 20 x overstijgen

Volgens het bomencharter is de lokale ambitie is om binnen vier jaar 1.500 extra bomen in onze gemeente te hebben. Met wat daadkracht van het bestuur en met de hulp  van het initiatief van minister Demir kan deze ambitie maar liefst 20 x overstegen worden.

Het is dus tijd om in actie te schieten.

De N-VA fractie brengt dit punt ter sprake op de gemeenteraad van 31 maart 2021

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is