Zin en onzin van proefproject "zone30"

Op 22 maart 2021

Proefopstelling "Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming centrum Bonheiden"

Op maandag 1 maart kregen de raadsleden een mail met de melding dat er een proefopstelling zou komen in het centrum van Bonheiden met de titel “Verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Bonheiden centrum”

Onze fractie kan de wil om onze gemeente nog verkeerveiliger te maken en eveneens te werken aan doorstroming voor de 100% onderschrijven.

De vraag is wel , hoe doe je dat en waar geef je prioriteit aan?

 • Doorstroming van het autoverkeer?
 • Doorstroming van het fietsverkeer of voetgangers?
 • Doorstroming van het openbaar vervoer?
 • Doorstroming op de as Mechelen-Keerbergen?
 • Doorstroming op de as Katelijne-Bonheiden?
 • Doorstroming op de as Muizen-Bonheiden?
 • Welke impact heeft een snellere doorstroming op de verkeersveiligheid?
 • Is het werkelijk veiliger voor voetgangers van alle leeftijden met of zonder assistentie?

Is een proefopstelling nu relevant?

Wij hebben het dan ook moeilijk met de aanzet en de uitvoering van deze proefopstelling.

Een proefopstelling moet je antwoorden kunnen geven over mogelijke toekomstige oplossingen in een normale situatie . Hebben we nu een normale situatie?

 • De werken van de Weynesbaan
 • De coronacrisis met de thuiswerkers
 • De werken aan de brug in Muizen
 • De werken aan de tangent in Mechelen
 • Is het vademecum over inrichtingen zone 30 gevolgd?

De eerste vraag die je je moet stellen : kan je hiermee vandaag de juiste conclusies trekken?

Wij denken alvast van niet.

De verkeersveiligheid verhogen?

Wij hebben begrip voor de situatie van de schepen die door het feit hij nog niet zo lang in onze gemeente woont, wat historiek mist.

Wij willen de schepen dan ook graag mee nemen in de geschiedenis:

Dramatische ongevallencijfers aanpakken

De reden waarom de vorige legislatuur werk gemaakt heeft van een geregelde verkeersafwikkeling door middel van verkeerslichten waren de dramatische ongevallencijfers in de gemeente en meer specifiek in het centrum van de gemeente: per jaar gemiddeld 8 ongevallen met letsel en spijtig genoeg ook af en toe een dodelijk verkeersongeval.

Wij maakten een gelijkaardige oefening : de verkeersveiligheid verhogen zonder de doorstroming in het centrum te hypothekeren.

We maakten werk van infrastructurele doorstromingsmaatregelen:

 • We verlengden de afslagstrook op het kruispunt van de Rijmenamseweg en de Lange Dreef
 • We zorgden voor een andere scanmethode op datzelfde kruispunt waardoor de schakelingen van de verkeerslichten elkaar nu sneller opvolgen
 • We zorgden voor een afslagstrook naar de Guido Gezellelaan
 • We namen de mogelijkheid om  linksaf te slaan naar de Schoolstraat  komende vanuit de richting van Rijmenam weg
 • We creëerden een opstelstrook om af te slagen naar de Waversesteenweg vanuit richting Mechelen
 • We zorgden voor een afslagstrook richting Muizensteenweg komende van het dorp
 • We verlengden de parkeerplaatsen voor langsparkeren in het dorp zodat bestuurders voorwaarts in kunnen rijden, waardoor er minder manoeuvretijd nodig is
 • In Rijmenam centrum namen we verschillende maatregelen waardoor er geen  kruisende bewegingen meer zijn

Verkeerslichten in Bonheiden-centrum zorgen voor tijdswinst tot 23%

Maar 1 maatregel steekt er met kop en schouders bovenuit : de invoering van de verkeerslichtenregeling in Bonheiden centrum.

Deze zorgt voor een zeer grote doorstromingswinst op de as Mechelen-Keerbergen-Mechelen. De studie van ODIQ toont aan dat de genomen maatregelen zorgden voor een winst tussen de 12% en 23% winst naargelang de richting van het traject en het moment van de dag.

Dat is op zich al een een mooie winst maar dat alles  is ondergeschikt aan de realisatie van het hoofddoel, namelijk de ongevallencijfers laten dalen.

Verkeersveiligheid als top prioriteit (opzet geslaagd)

Opzet geslaagd: De cijfers werden spectaculair gereduceerd naar 0 ongevallen met letsel in de periode 2014-2018 in het centrum van Bonheiden, en 2,4 ongevallen per 1000 inwoners over het gehele grondgebied.   Bonheiden werd hiermee de beste van de klas in Vlaanderen!

Maar alles kan beter; blijven zoeken naar oplossingen is een goede zaak.

Schepen misbruikt debat "zone 30 " om politieke fetisj waar te maken

We hebben alleen wel een zeer groot probleem met de werkelijke insteek van deze proefopstelling en uw boodschap die uw maatregel moet ondersteunen.

We maken van de bebouwde kom 30km . Beperkt Rijden tegen 30,  dat gaat alles oplossen: de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dat is uw boodschap.

Spijtig dat een maatregel om de bebouwde kom 30 km per uur te maken wordt gekoppeld aan het uitschakelen van de verkeerslichten.

Structurele polarisatie tijdens vorige legislatuur

Wij hebben de opstelling een kans gegeven . U zal ons niet gehoord of gezien hebben op de sociale media niettegenstaande dat deze  zowat ontploft zijn over dit thema..

de huisige bestuursploeg  lukt nu spijtig genoeg de vruchten van de structurele polarisering tijdens de vorige legislatuur . Jullie  misbruiken het debat rond  “30 km u in de bebouwde kom” om jullie fetisj “het afzetten / verwijderen  van de verkeerslichten” uit te voeren, met alle gevolgen van dien. Wij begrijpen ook niet waar dit kan passen in uw totale visie rond mobiliteit in onze gemeente…

Geen visie, enkel losse flodders

De bebouwde kom 30 km u maken om de verkeersveiligheid te verhogen ok, dat is bespreekbaar, maar dan tegelijk een wooncluster van 30km terug naar 50 km brengen??? En dan spreek ik natuurlijk over uw aankondiging met betrekking tot de Bruinbeekstraat. Dat is ronduit hypocriet.

We vinden dit alles een zeer spijtige zaak.  Want het debat rond 30 km in de bebouwde kom is een zeer belangrijk debat dat vrij zou moeten staan van enige partijpolitieke agenda.

Een zone 30 km is een maatregel die moet ondersteund worden met andere maatregelen op het terrein zoals aangegeven door  het vademecum .

Intensiteit centrum Bonheiden te hoog om zone 30 in te voeren

Ook binnenlandse en buitenlandse studies  doen uitspraken over wanneer het aangeraden is een zone 30 in te voeren. Ook intensiteit van verkeersbewegingen en ruimtelijke context zijn hierin cruciaal. Professoren zijn het erover eens dat dergelijke maatregel af te raden is voor intensiteiten van boven de 15.000 bewegingen per dag… Om u een idee te geven het centrum van Bonheiden heeft in normale omstandigheden een intensiteit van meer dan 25.000 bewegingen.

Wij hebben ondertussen zelf kunnen vaststellen, niet tegenstaande de niet relevante periode van de proefopstelling , dat de combinatie van de maatregel 30 km bebouwde kom en het uitschakelen van de verkeerslichten enerzijds, de doorstroming niet ten goede komt en dit in alle richtingen en vooral de oversteekbaarheid van voetgangers zonder assistentie bijna onmogelijk heeft gemaakt.

Dringend commissie mobiliteit nodig

Wij vragen dan ook aan dit bestuur dat een commissie mobiliteit zich buigt over de resultaten van deze proefopstelling , zodat wij allen met kennis van zaken , de juiste adviezen en beslissingen kunnen nemen.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is